صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

 

 

محورهای همایش

 • بازنگری گایدلاین های پیشگیری از بیماریهای عروق کرونر قلب.
 •  بازنگری راهکارهای درمانی کنترل عوامل خطر بیماریهای عروق قلبی.
 • بحث بررسی پیرامون مطالعات اپیدمیولوژیک در رابطه با بیماریهای قلبی  و عوامل خطر.
 • بحث و بررسی نقش ژنتیک در بروز بیماریهای قلبی و راهکارهای پیشگیری و درمانی بیماریهای قلبی.
 • بازنگری اهمیت و نقش تغذیه در کنترل عوامل خطر و پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماریهای عروق قلبی.
 • بازنگری اهمیت ورزش در کنترل عوامل خطر و پیشگیری اولیه و ثانویه از بیماریهای عروق قلبی.
 •  بررسی نقش طب سنتی در راهکاری پیشگیری و درمانی بیماریهای قلبی.
 •  بررسی نقش بازتوانی قلبی در پیشگیری ثانویه بیماریهای قلبی و عروقی
 •   بحث و بررسی نقش تصویر برداری قلبی در تشخیص زودرس بیماریهای قلبی و پایش درمانی بیماران.
 •  بازنگری کاربرد سلولهای بنیادی در راهکارهای درمانی و پیشگیری از بیماریهای قلبی.
 •  بازنگری راهکارهای درمانی پیشگیری از موارد مرگ ناگهانی قلبی ناشی از آریتمی های قلبی.